Strona główna
CENNIK OSKP

CENNIK OSKP

Szczegółowy Cennik OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Lp.Wyszczególnienie
1Okresowe badania techniczne
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)98,00
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.12pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
1.14pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.16pojazd uprzywilejowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
2.Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.4ustawienia i natężenia świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
3.Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejstrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1motocykl, motorower, ciągnik rolniczy116,00
3.2samochod osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.169,00
3.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.232,00
3.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy297,00
3.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą327,00
3.6przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.92,00
3.7przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.134,00
3.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.165,00
3.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.170,00
3.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.269,00
3.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.297,00
4.Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5.Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)94,00
6.Pozostałe dodatkwe badania techniczne pojazdu:
6.1w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejstrowanym (za badanie specjalistyczne)114,00
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji69,00
6.10pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11pojazd o którym mowa w art.81 ust.8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym50,00
7.Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)41,00
7.6nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia49,00
7.7nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej zamocowanie36,00
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych)82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy5)255,00

Objaśnienia:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści :”przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub “HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
  2. Pozostałe badanie dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowyn badaniu techniczym.
  5. Opłatę mogą stosować stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd pomiaru i oceny prawidłowości rozmieszczenia pucktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w

masa własna pojazdu;

d.m.c.

dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Przegląd Auta Dzierżoniów - Profesjonalna Diagnoza Twojego Pojazdu

Potrzebujesz rzetelnego przeglądu swojego samochodu w Dzierżoniowie? Nasza firma oferuje kompleksowe usługi diagnostyczne, które pozwolą Ci zachować pewność i bezpieczeństwo na drodze. Dowiedz się więcej o naszych usługach przeglądowych i umów się na termin już dziś!

Myjnia Ręczna Dzierżoniów - Blask Twojego Samochodu na Wyciągnięcie Ręki

Twoje auto zasługuje na najlepszą pielęgnację. Nasza myjnia ręczna w Dzierżoniowie to miejsce, gdzie dbamy o czystość i wygląd Twojego pojazdu. Skorzystaj z naszych usług mycia, woskowania i czyszczenia wnętrza, by Twój samochód zawsze błyszczał!

Lakiernia Dzierżoniów - Odświeżamy Twoje Auto z Pasją

Nasza lakiernia w Dzierżoniowie to miejsce, gdzie marzenia o idealnym lakierze stają się rzeczywistością. Działamy z pasją i dbamy o najdrobniejsze szczegóły, by Twój samochód wyglądał jak nowy. Przekonaj się, dlaczego jesteśmy liderem w branży!

Lakiernik z Kabiną - Twoje Auto, Nasza Precyzja

Nasz doświadczony lakiernik z kabiną w Dzierżoniowie gwarantuje perfekcyjne wyniki. Dzięki nowoczesnym technologiom i wysokiej jakości materiałom, Twój samochód odzyska swój pierwotny blask. Sprawdź naszą ofertę i zainwestuj w jakość dla swojego pojazdu!

Call Now Button